Tài liệu Luyện dịch Tiếng Anh

(Bản scan)

PHẦN I: MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI DỊCH CÂU TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH

Khi dịch cấu từ tiếng Việt sang tiếng Anh, sau khi đã chọn thời thích hợp ta cần thực hiện một số bước sau đây:

Bước 1: chọn mẫu cầu cơ bản Bước 2: chọn yếu tố mô tả - từ bổ nghĩa (hay cấu trúc

chức năng) thích hợp Bước 3: áp dụng luật tương cận hay song hành.

CÁC MẪU CẦU CƠ BẢN

Khi dịch một câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh, ta thường đối chiếu một từ ngữ giữa hai ngôn từ, Sau khi biết được từ loại của từ tiếng Anh, ta mới lựa chọn mẫu cầu cần sử dụng và chọn một thì thích hợp cho động từ.

Trong tiếng Anh, mỗi cầu thường bao gồm 2 phần: chủ ngữ (the subject) và vị ngữ (the predicate).

| Chủ ngữ gọi tên một người, một đồ vật hoặc sự kiện. Vị ngữ luôn nói lên một điều gì đó về chủ ngữ.

| Chủ ngữ luôn là một danh từ, đại từ, một cụm từ được dùng như danh từ hoặc một mệnh đề dùng như danh từ. Vị ngữ trong câu luôn bắt đầu bằng một động từ. Phần còn

lại của câu (phần nằm trong vị ngữ, theo sau động từ) được gọi là bổ ngữ (the complement).

Tất cả các câu cơ bản gồm có danh từ, theo sau là động từ và bổ ngữ. Tuy nhiên, bổ ngữ gồm nhiều từ loại khác nhau. Do đó ta xếp câu cơ bản tuỳ theo từ loại của bổ ngữ. 

pdf 348 trang thiennv 07/11/2022 6280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Luyện dịch Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_luyen_dich_tieng_anh.pdf