Tài liệu Tổng hợp lý thuyết và các thì trong tiếng Anh

THÌ HIỆN TẠI TIẾP
DIỄN


 

Thì hiện tại tiếp diễn dùng diễn tả hành động đang diễn ra trong hiện tại. Ngoài ra nó còn
được dùng để diễn tả những hành động mang tính tạm thời. Thì này là thì một trong
những thì cơ bản.
* Công thức thể khẳng định:
Chủ ngữ + TO BE + Động từ nguyên mẫu thêm ING + Bổ ngữ (nếu có)
- Lưu ý:
+ TO BE phải được chia đúng theo chủ ngữ (AM hay IS hay ARE) -nếu cần, bạn xem lại
bài "Động từ TO BE".
+ Động từ nguyên mẫu khi không nói gì khác được hiểu là động từ nguyên mẫu không có
TO.
+ Khi thêm ING ngay đằng sau động từ nguyên mẫu, cần nhớ vài quy tắc sau:
Nếu động từ tận cùng bằng 1 chữ cái E, bỏ E đi rồi mới thêm ING ( RIDE --> RIDING)
Nếu động từ tận cùng bằng 2 chữ cái E, thêm ING bình thường, không bỏ E ( SEE -->
SEEING)
Nếu động từ tận cùng bằng IE, đổi IE thành Y rồi mới thêm ING (DIE --> DYING)
Nếu động từ đơn âm tận cùng bằng 1 và chỉ 1 trong 5 nguyên âm (A, E, I, O, U) với một
và chỉ một phụ âm, ta viết phụ âm đó thêm 1 lần nữa rồi mới thêm ING. ( STOP -->
STOPPING, WRAP --> WRAPPING, SHOP --> SHOPPING...)
Các động từ ngoài các quy tắc trên ta thêm ING bình thường.
- Thí dụ:
+ I AM TYPING A LESSON = Tôi đang đánh máy 1 bài học
+ YOU ARE READING THIS ARTICLE = Bạn đang đọc bài này.
+ HE IS SLEEPING = Anh ta đang ngủ
+ SHE IS SWIMMING = Cô ấy đang bơi.


 

+ THE DOG IS BARKING = Con chó đang sủa
* Công thức thể phủ định:
Chủ ngữ + TO BE + NOT + Động từ nguyên mẫu thêm ING + Bổ ngữ (nếu có)
- Lưu ý:
+ TO BE phải được chia tương ứng với chủ ngữ. (AM hay IS hay ARE)
+ AM NOT không viết tắt nhưng có thể viết tắt I M = I'M
+ IS NOT viết tắt = ISN'T
+ ARE NOT viết tắt = AREN'T
- Thí dụ:
+ I'M NOT JOKING, I AM SERIOUS = Tôi không phải đang đùa đâu, tôi nói nghiêm
chỉnh đấy!
+ SHE IS NOT DRINKING WATER, SHE IS DRINKING VODKA. = Cô ta không phải
đang uống nước, cô ta đang uống rượu vodka.


 

pdf 69 trang thiennv 07/11/2022 2940
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Tổng hợp lý thuyết và các thì trong tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdftai_lieu_tong_hop_ly_thuyet_va_cac_thi_trong_tieng_anh.pdf

Nội dung text: Tài liệu Tổng hợp lý thuyết và các thì trong tiếng Anh

 1. meet = gặp mặt met met Pay = trả giá, trả tiền paid paid Put = đặt,để (tra từ điển thêm) put put read =đọc read read ride = cưỡi, chạy xe 2 bánh rode ridden ring = reo, gọi điện thoại rang rung Rise = mọc, lên cao rose risen Run = chạy ran run Say = nói said said See = thấy saw seen sell = bán sold sold send = gửi sent sent show = cho xem showed showed/shown shut =đóng shut shut sing = hát sang sung sit = ngồi sat sat sleep = ngủ slept slept speak = nói spoke spoken spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng spent spent thời gian) stand =đứng stood stood swim = bơi, lội swam swum take = lấy, nhận (tra từ điển thêm) took taken teach= dạy taught taught tear = xé tore torn
 2. Tell = cho ai biết told told think = nghĩ, suy nghĩ thought thought throw = quăng, vứt threw thrown understand = hiểu understood understood wake = thức dậy woke woken wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức wore worn (nước hoa) win = chiến thắng won won write = viết wrote written THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN Thì này lại là một thì rất cơ bản và rất dễ hiểu. Trong bài này, ta sẽ học thì quá khứ đơn với động từ TO BE và thì quá khứ đơn với động từ thường. QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI TO BE * Công thức thể khẳng định: Chủ ngữ + WAS hoặc WERE + Bổ ngữ nếu có. * Lưu ý: + Nếu chủ ngữ là I, HE, SHE. IT hoặc là ngôi thứ 3 số ít nói chung, ta dùng WAS. - I WAS DISAPPOINTED TO KNOW MY SCORE. - SHE WAS HAPPY TO SEE ME. + Nếu chủ ngữ là YOU, WE, THEY hoặc là số nhiều nói chung, ta dùng WERE. * Công thức thể phủ định: thêm NOT sau WAS hoặc WERE * Lưu ý: + WAS NOT viết tắt = WASN'T
 3. + WERE NOT viết tắt = WEREN'T + Công thức thể nghi vấn: đem WAS hoặc WERE ra trước chủ ngữ - WERE YOU DRUNK LAST NIGHT? = Tối qua anh đã say rượu phải không? QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG * Công thức thể khẳng định: Chủ ngữ + Động từ ở dạng quá khứ + Bổ ngữ (nếu có). - Giải thích: + Xét theo đa số, dạng quá khứ của một động từ được tạo ra bằng cách thêm ED đằng sau dạng nguyên mẫu của động từ đó. WANTED > WANTED NEEDED > NEEDED Tuy nhiên, thêm ED sau động từ cũng có những quy tắc cần biết: 1. Động từ tận cùng bằng E và có 1 phụ âm đứng trước E, ta chỉ cần thêm D ( DATE > DATED, LIVE > LIVED ) 2. Động từ tận cùng bằng Y phải đổi Y thành I rồi mới thêm ED (TRY > TRIED, CRY > CRIED ) 3. Động từ tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm ngoài W và Y, ta viết phụ âm cuối đó thêm 1 lần nữa rồi mới thêm ED (STOP > STOPPED, TAP >TAPPED, COMMIT - -> COMMITTED ) 4. Tất cả những động từ khác không rơi vào trường hợp trên chỉ cần thêm ED bình thường. + CHÚ Ý: Có một số động từ có dạng quá khứ BẤT QUY TẮC, tức là chúng ta phải học thuộc lòng danh sách những động từ đó vì cách chuyển chúng từ dạng nguyên mẫu sang dạng quá khứ không theo quy tắc nào cả. Nếu bạn tham khảo Bảng Động Từ Bất Quy Tắc, dạng quá khứ của một động từ nằm ở cột thứ 2 (cột thứ 1 là dạng nguyên mẫu, cột thứ 2 là dạng quá khứ và cột thứ 3 là dạng quá khứ hoàn thành). Thí dụ vài động từ bất quy tắc: DO >DID GO >WENT
 4. SPEAK > SPOKE WRITE > WROTE Cuối bài này, ta sẽ có danh sách các động từ bất quy tắc. - Thí dụ: + I SAW PETER LAST WEEK. = Tuần trước tôi có nhìn thấy Peter. + SHE LEFT WITHOUT SAYING A WORD. = Cô ấy bỏ đi không nói một lời nào. * Công thức thể phủ định: Chủ ngữ + DID + NOT + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có) - Lưu ý: + Chủ ngữ có thể là bất kỳ chủ ngữ nào, số ít hay số nhiều không cần quan tâm. - Viết tắt: + DID NOT viết tắt là DIDN'T (chỉ trong văn viết trang trọng hoặc khi nhấn mạnh mới dùng dạng đầy đủ, bình thường khi nói ta dùng dạng ngắn gọn) + Ta có thể thay DID NOT trong công thức trên bằng NEVER để nhấn mạnh ý phủ định (mạnh hơn cả khi nói ở dạng đầy đủ) - Thí dụ: + HE DIDN'T UNDERSTAND WHAT YOU SAID = Anh ấy đã không hiểu những gì bạn nói. + I NEVER PROMISED YOU ANYTHING. = Anh chưa bao giờ hứa với em điều gì cả. + Công thức thể nghi vấn: DID + Chủ ngữ + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có) ? - Lưu ý: + Cách trả lời câu hỏi YES - NO thì quá khứ đơn: Trả lời YES: YES, Chủ ngữ + DID Trả lời NO: NO, Chủ ngữ + DIDN'T
 5. + Có thể thêm từ WH trước công thức trên để có câu hỏi WH với thì quá khứ đơn. - Thí dụ: + DID YOU DO THAT ? Có phải bạn đã làm điều đó? (Trả lời: YES, I DO hoặc NO, I DON'T) + WHAT DID YOU DO ? = Bạn đã làm gì? * Khi nào chúng ta sử dụng Thì Quá Khứ Đơn? - Khi muốn diễn tả hành động đã xảy ra xong trong quá khứ. + I LAST SAW HER AT HER HOUSE TWO MONTHS AGO = Lần cuối cùng tôi đã nhìn thấy cô ta ở nhà cô ta là cách đây 2 tháng) - Khi muốn diễn tả hành động đã xảy ra xong trong một giai đoạn nào đó trong quá khứ. + I LIVED IN CHINA FOR 6 MONTHS = Tôi đã sống ở Trung Quốc 6 tháng (đó là chuyện quá khứ, giờ tôi không sống ở TQ) * Trạng từ thường dùng cho Thì Quá Khứ Đơn: YESTERDAY = hôm qua LAST NIGHT = tối hôm qua LAST WEEK = tuần trước (có thể thay WEEK bằng MONTH (tháng), YEAR(năm), DECADE(thập niên), CENTURY ) TWO DAYS AGO = cách đây 2 ngày (có thể thay TWO DAYS bằng một ngữ danh từ về thời gian nào khác : AN HOUR AGO = Cách đây 1 tiếngđồng hồ, 300 YEARS AGO = cách đây 300 năm ) * Các động từ bất quy tắc thông dụng: Dạng quá khứ hoàn Dạng nguyên mẫu Dạng quá khứ thành awake = đánh thức awoke awoken be (xem bài độngừ TO BE) was, were been beat =đánh, thắng beat beaten
 6. become = trở thành became become begin = bắt đầu began begun bend = bẻ cong bent bent bet = cá, đánh cuộc bet bet bid =đấu giá bid bid bite = cắn bit bitten blow = thổi blew blown break = làm vỡ broke broken bring =đem lại brought brought broadcast = truyền hình, truyền thanh broadcast broadcast build = xây dựng built built burn = làm bỏng, đốt cháy burned/burnt burned/burnt buy = mua bought bought catch = bắt lấy caught caught choose = chọn chose chosen come =đến came come cost = tốn cost cost cut = cắt cut cut dig =đào (đào lổ) dug dug do = làm did done draw = rút ra drew drawn dream = mơ, mơ ước dreamed/dreamt dreamed/dreamt drive = lái xe 4 bánh trở lên drove driven drink = uống drank drunk
 7. eat = ăn ate eaten fall = rơi fell fallen feel = cảm thấy felt felt fight = chiến đấu fought fought find = tìm thấy, thấy cái gì đó như thế found found nào fly = bay flew flown forget = quên forgot forgotten forgive = tha thứ forgave forgiven freeze =đông lạnh, đông thành đá froze frozen get = lấy (tra từ điển thêm) got gotten give = cho gave given go =đi went gone grow = trưởng thành, trồng grew grown hang = treo hung hung have = có had had hear = nghe heard heard hide = giấu, trốn hid hidden hit =đánh hit hit hold = nắm, cầm, giữ held held hurt = làm tổn thương hurt hurt keep = giữ kept kept know = biết knew known lay =đặt, để, sắp đặt (tra từ điển thêm) laid laid lead = dẫn đầu, lãnh đạo led led
 8. learn = học, học được learned/learnt learned/learnt leave = rời khỏi left left lend = cho mượn lent lent let =để (để cho ai làm gì đó) let let lie = nói dối lay lain lose = mất, đánh mất, thua cuộc lost lost make = làm ra made made mean = muốn nói, có nghĩa là meant meant meet = gặp mặt met met pay = trả giá, trả tiền paid paid put = đặt,để (tra từ điển thêm) put put read =đọc read read ride = cưỡi, chạy xe 2 bánh rode ridden ring = reo, gọi điện thoại rang rung rise = mọc, lên cao rose risen run = chạy ran run say = nói said said see = thấy saw seen sell = bán sold sold send = gửi sent sent show = cho xem showed showed/shown shut =đóng shut shut sing = hát sang sung sit = ngồi sat sat
 9. sleep = ngủ slept slept speak = nói spoke spoken spend = xài, trải qua (kỳ nghỉ, quảng spent spent thời gian) stand =đứng stood stood swim = bơi, lội swam swum take = lấy, nhận (tra từ điển thêm) took taken teach= dạy taught taught tear = xé tore torn tell = cho ai biết told told think = nghĩ, suy nghĩ thought thought throw = quăng, vứt threw thrown understand = hiểu understood understood wake = thức dậy woke woken wear = mặc(quần áo),đội(nón), xức wore worn (nước hoa) win = chiến thắng won won write = viết wrote written THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN Thì tương lai đơn có lẽ là thì đơn giản và dễ hiểu nhất trong tiếng Anh. * Công thức thể khẳng định: Chủ ngữ + WILL + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ. - Viết tắt "Chủ ngữ + WILL": + I WILL = I'LL
 10. + WE WILL = WE'LL + YOU WILL = YOU'LL + THEY WILL = THEY'LL + HE WILL = HE'LL + SHE WILL = SHE'LL + IT WILL = IT'LL - Thí dụ: + I WILL HELP YOU. = Tôi sẽ giúp bạn. + SHE WILL CALL YOU WHEN SHE ARRIVES. (Cô ấy sẽ gọi điện cho bạn khi cô ấy đến nơi). * Công thức thể phủ định: Chủ ngữ + WILL + NOT + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ. - Viết tắt + WILL NOT = WON'T - Nhấn mạnh phủ định: + Ta có thể thay NOT bằng NEVER để nhấn mạnh ý phủ định. - Thí dụ: + I WILL NOT HELP HIM AGAIN.= Tôi sẽ không giúp nó nữa. + I WILL NEVER HELP HIM AGAIN. = Tôi sẽ không bao giờ giúp nó nữa. * Công thức thể nghi vấn: WILL + Chủ ngữ + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ ? - Thí dụ: + WILL YOU BE AT THE PARTY TONIGHT? = Tối nay bạn sẽ có mặt ở buổi tiệc hay không?
 11. - Câu hỏi WH: + Ta chỉ cần thêm ừ WH trước công thức trên để đặt câu hỏi WH. WHEN WILL YOU GO BACK TO YOUR COUNTRY? = Khi nào bạn sẽ trở về nước? * Khi nào dùng thì tương lai đơn ? - Khi muốn diễn tả một hành động mà người nói quyết định thực hiện ngay khi nói. + I AM SO HUNGRY. I WILL MAKE MYSELF A SANDWICH. = Tôi đói bụng quá. Tôi sẽ tự đi làm cho mình cái bánh mì sandwich. - Khi muốn diễn tả một lời hứa + (I PROMISE) I WILL NOT TELL ANYONE ELSE ABOUT YOUR SECRET. = (Tôi hứa) tôi sẽ không nói cho ai biết về bí mật của bạn. - Khi muốn diễn tả một dự đoán về tương lai. + IT WILL RAIN TOMORROW. = Ngày mai trời sẽ mưa. * Lưu ý: - Trong một câu, nếu có mệnh đề phụ chỉ thời gian tương lai, mệnh đề phụ đó KHÔNG dùng thì tương lai đơn, chỉ dùng thì hiện tại đơn; trong mệnh đề chính ta mới có thể dùng thì tương lai đơn. + WHEN YOU COME HERE TOMORROW, WE WILL DISCUSS IT FURTHER. = Ngày mai khi bạn đến đây, chúng ta sẽ bàn thêm. ("Ngày mai khi bạn đến đây" là mệnh đề phụ chỉ thời gian, ta dùng thì hiện tại đơn, "chúng ta sẽ bàn thêm" là mệnh đề chính, ta dùng thì tương lai đơn) - Ngày xưa, khi học thì tương lai đơn, giáo viên sẽ dạy bạn về từ SHALL, rằng SHALL được dùng thay cho WILL khi chủ ngữ là I hoặc WE. Tuy nhiên, ngày nay, tất cả chủ ngữ đều dùng WILL. SHALL chỉ còn được dùng trong văn bản trang trọng như văn bản luật và các hợp đồng. Thậm chí, người ta còn đang muốn thay thế SHALL bằng WILL trong những văn bản trang trọng đó. Bạn chỉ cần nhớ một trường hợp duy nhất mà SHALL còn được dùng trong thực tế là: + SHALL WE GO NOW? = Bây giờ chúng ta đi chứ? Các cách diễn đạt quan hệ sở hữu Để diễn đạt quan hệ sở hữu, ta đã học tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Tuy nhiên, nhiều
 12. khi quan hệ sở hữu không đơn giản chỉ là giữa các đại từ nhân xưng và danh từ mà nó còn có thể là giữa ngữ danh từ và danh từ. Bài này sẽ chỉ cho bạn thêm các cách còn lại để diễn đạt quan hệ sở hữu. Ngoài cách dùng tính từ sở hữu để diễn đạt quan hệ sở hữu, ta còn có các cách sau: * Cách thứ nhất: DÙNG OF - OF có nghĩa là CỦA khi được dùng để diễn đạt quan hệ sở hữu. (trong tiếng Việt, có thể không cần viết CỦA cũng có thể hiểu được, nhưng trong tiếng Anh phải có OF) - Khi dùng OF thì danh từ "bị" sở hữu đứng đầu rồi đến OF rồi mới đến danh từ chủ sở hữu - Ta thường dùng OF để diễn đạt quan hệ sở hữu khi danh từ "bị" sở hữu là danh từ trừu tượng - Thí dụ: + THE BEGINNING OF THE MOVIE = phần đầu của bộ phim (phần đầu bộ phim) + THE SIZE OF THE PORTRAIT = Kích thước của tấm chân dung. * Cách thứ hai: không cần dùng gì cả, chỉ cần sắp xếp hai danh từ cạnh nhau - Ta dùng cách sắp xếp hai danh từ cạnh nhau để diễn đạt quan hệ sở hữu khi cả hai danh từ này đều là danh từ cụ thể. - Để diễn đạt quan hệ sở hữu theo cách này thì thứ tự sắp xếp danh từ rất quan trọng: DANH TỪ CHỦ SỞ HỮU ĐỨNG TRƯỚC DANH TỪ "BỊ" SỞ HỮU. - Thí dụ: + THE CAR RADIO = Máy radio của xe hơi + THE TREE TRUNK = Thân của cây (thân cây) * Cách thứ ba: dùng Sở Hữu Cách với 'S - Ta đã biết 'S có thể là viết tắt của IS hoặc HAS. Giờ đây ta cần biết thêm 'S ngay sau một danh từ có khi không phải là dạng viết tắt của ai mà nó là một phương cách để diễn đạt quan hệ sở hữu giữa hai (ngữ) danh từ. - Cách dùng 'S để diễn đạt quan hệ sở hữu: + Thông thường, ta chọn cách dùng 'S để diễn đạt quan hệ sở hữu khi hai (ngữ) danh từ
 13. nói về người hoặc con vật. Tuy nhiên, 'S có thể dùng cho sự vật khi nó được nhân cách hóa (ta coi nó như con người) hoặc cho các đơn vị thời gian hoặc trong những câu thành ngữ. + Thí dụ: THE BOY'S HAT = cái nón cùa thằng nhỏ PETER'S CAR = Xe hơi của Peter THE EARTH'S SURFACE = Bề mặt của trái đất A DAY'S WORK = Công việc của một ngày - Vài điều cần lưu ý: + Khi dùng 'S, ta phải theo thứ tự sau: Danh từ làm chủ sở hữu'S + Danh từ bị sở hữu + Nếu danh từ làm chủ sở hữu là một ngữ danh từ dài cũng không sao, cứ thêm 'S ngay sau chữ cuối cùng trong ngữ danh từ đó, ví dụ: MY SISTER-IN-LAW'S CHILDREN = Những người con của chị dâu tôi (hoặc em dâu tôi vì sister có thể là chị gái hoặc em gái, brother có thể là anh trai hoặc em trai) + Nếu bản thân danh từ làm chủ sở hữu tận cùng bằng S rồi thì ta chỉ cần thêm ' đằng sau nó thôi, khỏi thêm S. THE STUDENTS' BOOKS = những cuốn sách của các sinh viên/học sinh THE SMITHS' HOUSE = Căn nhà của gia đình họ SMITH. DICKENS' NOVELS = Những cuốn tiểu thuyết của ông DICKENS (tên ông ta có S đằng sau) Tương lai với GOING TO Để diễn đạt hành động trong tương lai, ta đã học thì tương lai đơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ta cần dùng cấu trúc TO BE + GOING TO. Trong bài này, ta sẽ học công thức và cách dùng cấu trúc rất phổ biến này. * Công thức thể khẳng định:
 14. Chủ ngữ + TO BE + GOING TO + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ. - Lưu ý: + TO BE phải được chia tương ứng với chủ ngữ (AM hay IS hay ARE) + GOING TO trong văn nói được rút gọn thành GONNA - Thí dụ: + I AM GOING TO SEE HER TONIGHT. = Tối nay tôi sẽ gặp cô ấy. + SHE IS GOING TO MAD AT ME. = Cô ta sẽ rất giận tôi. + IT IS GOING TO RAIN. = Trời sẽ mưa đây. + Cần phân biệt TO + GOING TO + Động từ nguyên mẫu với thì hiện tại tiếp diễn TO BE + Động từ nguyên mẫu thêm ING. I AM GOING TO GO TO SCHOOL = Tôi sẽ đi học.( Tương lai với GOING TO) I AM GOING TO SCHOOL = Tôi đang đi học (Thì hiện tại tiếp diễn) * Công thức thể phủ định: Chủ ngữ + TO BE + NOT + GOING TO + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ. - Lưu ý: + TO BE phải chia đúng theo chủ ngữ. + TO BE + NOT có thể viết tắt (xem lại bài về động từ TO BE nếu cần) + GOING TO có thể rút gọn thành GONNA trong văn nói. - Thí dụ: + I AM NOT GOING TO HELP HIM = Tôi sẽ không giúp nó. + THEY ARE NOT GOING TO LISTEN TO ME. = Họ sẽ không nghe tôi nói đâu. * Công thức thể nghi vấn: TO BE + Chủ ngữ + GOING TO + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ ?
 15. - Lưu ý: + TO BE chia tương ứng với chủ ngữ. + GOING TO có thể rút gọn thành GONNA trong văn nói. + Có thể thêm từ WH trước TO BE trong công thức trên để tạo ra câu hỏi WH. - Thí dụ: + ARE YOU GOING TO BE BACK BEFORE 10pm? = Bạn có về trước 10 giờ tối không? + WHAT ARE YOU GOING TO DO TONIGHT? = Tối nay bạn sẽ làm gì? * Khi nào ta dùng cấu trúc GOING TO: - Khi muốn diễn đạt kế hoạch, dự định cho tương lai mà ta đã có sẵn rồi. (Ở thì tương lai đơn với WILL, người nói ra quyết định sẽ làm ngay khi nói) + WE ARE GOING TO CELEBRATE HIS BIRTHDAY THIS WEEKEND. = Chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng sinh nhật của cậu ấy vào cuối tuần này. - Khi muốn tiên đoán một hành động sẽ xảy ra dựa trên bằng chứng trong hiện tại (Thì tương lai đơn dự đoán mang tính chủ quan hơn, không dựa vào bằng chứng cụ thể, chắc chắn như Tương lai với GOING TO) + LOOK AT THOSE CLOUDS! IT IS GOING TO RAIN. = Nhìn những đám mây đó kìa. Trời sẽ mưa đây SO SÁNH HƠN Trong bài này, chúng ta sẽ học cách so sánh hơn (A hơn B). * Thế nào là so sánh hơn? - So sánh hơn là cấu trúc so sánh giữa hai chủ thể. - Khi trong một câu nói có hàm ý so sánh, miễn có chữ "HƠN' thì đó là so sánh hơn, dù ý nghĩa so sánh có thể là thua, kém. + HE HAS LESS MONEY THAN I. = Anh ấy có ít tiền hơn tôi. + SHE IS LESS ATTRACTIVE THAN MY WIFE. = Cô ấy kém quyến rũ hơn so với vợ
 16. tôi. * Công thức cấu trúc so sánh hơn: khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng từ ra làm đối tượng xem xét. Công thức với tính từ/trạng từ ngắn: tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm. Tính từ/trạng từ có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng Y cũng được xem là tính từ /trạng từ ngắn. TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN THÊM ER + THAN - Thí dụ: + VIETNAM IS RICHER THAN CAMBODIA. = Việt Nam giàu hơn Campuchia. + I AM TALLER THAN HE. = Tôi cao hơn anh ta. + I RUN FASTER THAN HE. - Lưu ý: + Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng Y, đổi Y thành I rồi mới thêm ER: HAPPY > HAPPIER + Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng E, ta chỉ cần thêm R thôi. LATE -> LATER + Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM, ta viết PHỤ ÂM CUỐI thêm 1 lần rồi mới thêm ER. BIG > BIGGER, Công thức với tính từ/trạng từ dài: tính từ/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng Y. MORE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI + THAN - Thí dụ: + SHE IS MORE ATTRACTIVE THAN HIS WIFE. = Cô ấy có sức cuốn hút hơn vợ anh ta. + I AM NOT MORE INTELLIGENT THAN YOU ARE. I JUST WORK HARDER THAN YOU. = Tôi không có thông minh hơn bạn. Tôi chỉ siêng năng hơn bạn thôi. Ngoại lệ: - GOOD > BETTER
 17. - WELL > BETTER - BAD > WORSE - MANY > MORE - MUCH > MORE - LITTLE > LESS - FAR > FARTHER/FURTHER (FARTHER dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, FURTHER dùng để nói về khoảng cách trừu tượng) - QUIET > QUIETER hoặc MORE QUIETđều được - CLEVER > CLEVERER hoặc MORE CLEVER đều được - NARROW > NARROWER hoặc MORE NARROW đều được - SIMPLE > SIMPLER hoặc MORE SIMPLE đều được Khi đối tượng đem ra so sánh là danh từ, ta có công thức : MORE hoặc LESS + DANH TỪ + THAN - Dùng MORE khi muốn nói nhiều hơn - Dùng LESS khi muốn nói ít hơn - Nếu danh từ là danh từ đếm được, nó phải ở dạng số nhiều. - Thí dụ: + I HAVE MORE MONEY THAN YOU. = Tôi có nhiều tiền hơn anh. + YOU HAVE LESS MONEY THAN I. + SHE HAS MORE CHILDREN THAN I. = Cô ta có nhiều con hơn tôi. Khi ý nghĩa so sánh là "A kém hơn B, ta chỉ việc thay MORE bằng LESS, ta có: LESS + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + THAN - Thí dụ:
 18. + I EAT LESS THAN HE DOES. = Tôi ăn ít hơn nó. + SILVER IS LESS EXPENSIVE THAN GOLD. = Bạc thì ít đắt tiền hơn vàng. Lưu ý: - Ở tất cả mọi trường hợp, đại từ nhân xưng liền sau THAN phải là đại từ chủ ngữ. Trong văn nói, ta có thể dùng đại từ tân ngữ ngay sau THAN nhưng tốt hơn vẫn nên dùng đại từ chủ ngữ. + HE IS RICHER THAN I. (có thể nói HE IS RICHER THAN ME trong văn nói) - Ở vế liền sau THAN, ta không bao giờ lập lại vị ngữ có ở vế trước THAN, Nếu muốn rõ nghĩa, ta chỉ cần dùng TRỢ ĐỘNG TỪ tương ứng. Với động từ TO BE, vế sau THAN có thể lập lại TO BE tương ứng, nhưng điều này cũng không bắt buộc. - Thí dụ: + HE IS RICHER THAN I. (ta có thể lập lại TO BE sao cho tương ứng: HE IS RICHER THAN I AM) + I WORK HARDER THAN YOU. (ta có thể dùng trợ động từ tương ứng ở vế sau THAN: I WORK HARDER THAN YOU DO.) + SHE RUNS FASTER THAN HE (ta có thể dùng trợ động từ tương ứng ở vế sau THAN: SHE RUNS FASTER THAN HE DOES). + HE MADE MORE MONEY THAN I. = Anh ấy đã kiếm được nhiều tiền hơn tôi (ta có thể dùng trợ động từ tương ứng ở vế sau THAN: HE MADE MORE MONEY THAN I DID, tuyệt đối không bao giờ nói HE MADE MORE MONEY THAN I MADE MONEY) SO SÁNH BẰNG Cấu trúc so sánh bằng được dùng để thể hiện sự giống nhau hoặc không giống nhau về mặt nào đó khi đem hai chủ thể ra so sánh. * Cấu trúc so sánh bằng với tính từ hoặc trạng từ: AS + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + AS - Thí dụ: + YOUR HANDS ARE AS COLD AS ICE. = Hai tay của bạn lạnh như nước đá vậy!
 19. + HE IS AS TALL AS HIS FATHER. = Anh ta cao bằng bố anh ta. + HE DOESN'T RUN AS FAST AS I DO. = Nó chạy không nhanh bằng tôi. - Lưu ý: + Để diễn đạt thêm các mức độ khác nhau của sự so sánh, ta có thể thêm một trạng từ trước từ AS đầu tiên, thí dụ: JUST = vừa (bằng), chính xác NEARLY = gần như HALF = phân nửa TWICE = gấpđôi THREE TIMES = ba lần * Khi muốn so sánh bằng với danh từ, ta dùng AS MANY AS hoặc AS MUCH AS - AS MANY + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC + AS