Tài liệu Thực hành viết thư tiếng Anh

(Bản scan)

Hình thức chào hỏi.

Dear Sir, Dear Madam, là hình thức thông dụng đối với một lá thư mang tính chất hành chính (giao dịch, hành chính), | hoặc khi ta gởi cho một người nào đó mà ta không biết rõ.

Sir, hoặc Madam, từ này không còn được dùng nữa.

Khi ta không biết giới tính của người nhận, Dear Sir là văn phong thích hợp. Dear Madam được gởi đến một người phụ nữ đã lập gia đình, cũng có thể là một cô gái trẻ (Dear Miss không được sử dụng).

Khi ta biết người nào đó, chỉ là rất ít thì ta được phép dùng họ gia đình: Dear Mr Jones, Dear Mrs Smith. Ngược lại, Dear Jones và Dear Frank phải được sử dụng cẩn thận.

Một lá thư được gởi cho một người bạn sẽ bắt đầu là Dear John; My Dear John có vẻ thân ái hơn. Tuy vậy, ở Mỹ My Dear Mrs Stark trang trọng hơn Dear Mrs Stark.

Văn phong lịch sự.

Văn phong kết thúc thường đơn giản hơn trong tiếng Pháp. Một lá thư được bắt đầu bằng Dear Sir/Dear Madam sẽ được kết thúc bằng Yours faithfully; một lá thư được bắt đầu bằng Dear Mr Jones sẽ được kết thúc bằng Yours sincerely. Your truly đôi khi thay thế cho Your faithfully. Khi những người trao đổi thư từ biết rõ nhau, thì lá thư giao dịch có thể được kết thúc bằng With best wishes, hoặc With kind regards, phần kết thúc có thể được sử dụng là Yours very sincerely trong các thư được gửi đến cho các bạn. Yours, Ever your, hoặc Yours ever có thể kết thúc một lá thư giữa các người bạn thân trong khi With love from, hoặc Love, sẽ kết thúc một lá thư được gửi đến cho các bạn thân hoặc cha mẹ.

pdf 189 trang thiennv 07/11/2022 5820
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu Thực hành viết thư tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_thuc_hanh_viet_thu_tieng_anh.pdf