Bài tập trắc nghiệm Di truyền học quần thể

Câu 1. Quần thể là:

  1. Tập hợp nhóm cá thể sống trong vùng phân bố nhất định, trong thời gian xác định
  2. Tập hợp nhóm cá thể cùng sống trong vùng phân bố nhất định, trong thời gian xác địnhcó khả năngduy trì các thế hẹ bằng hinh thức sinh sản hữu tính
  3. Tập hợp nhóm cá thể cùng sống trong vùng phân bố nhất định, trong thời gian xác định có khả năngduy trì các thế hệ bằng hinh thức sinh sản vô tính
  4. Tập hợp nhóm cá thể cùng sống trong vùng phân bố nhất định, trong thời gian xác địnhcó khả năngduy trì các thế hẹ bằng hinh thức sinh sản đặc trưng

Câu 2. Xu hướng của quần thể tự phối

  1. tách thành các dòng thuần chủng về các gen trội có lợi
  2. Tách thành các dòng thuần về các gen lặn có lợi
  3. Tách thành các dòng thuần về các gen trội và lặn có lợi
  4. Tách thành các dòng thuần cách biệt nhau về sinh sản

Câu 3. Căn cứ vào vùng phân bố người ta chia thành các loại quần thể :

A: Quần thể địa lý, quần thể sinh thái                                          B. Quần thể địa lý, Quần thể sinh vật

C. Quần thể sinh thái, quần thể cách ly về sinh sản 

doc 5 trang thiennv 11/11/2022 3100
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm Di truyền học quần thể", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_tap_trac_nghiem_di_truyen_hoc_quan_the.doc