Bài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm - Chương 5: Phép thử thị hiếu - Nguyễn Hà Diệu Trang

Đánh giá thị hiếu tiêu dùng thuong duợc tiến

hành ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển sản phẩm hay cuối chu kỳ thay đổi công thức Câu hỏi: Người tiêu dùng có yêu thích sản phẩm hay không, yêu thích nó hơn các sản phẩm khác không? Mức độ chấp nhận sản

phẩm dựa trên đặc tính cảm quan của nó? Hedonic

pdf 8 trang thiennv 10/11/2022 2020
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đánh giá cảm quan thực phẩm - Chương 5: Phép thử thị hiếu - Nguyễn Hà Diệu Trang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_danh_gia_cam_quan_thuc_pham_chuong_5_phep_thu_thi.pdf