Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch - Chương 7: Công nghệ bảo quản nông sản thực phẩm - Bùi Hồng Quân

1.Mục đích yêu cầu và nguyên tắc của bảo quản nông sản.

Mục đích: Giữ được số lượng và chất lượng của nông | sản thực phẩm trong quá trình lưu giữ. Yêu cầu: Công tác bảo quản phải đạt được các yêu cầu

chính : 1/ Chất lượng của nông sản thực phẩm ít bị suy giảm

trong quá trình bảo quản. 2/ Số lượng nông sản không bị mất đi ngoài ý định. 3/ Tránh được sâu bệnh và các lây nhiễm có hại cho

nông sản bảo quản. 4/ Dễ nạp, dễ lấy một số lượng nhất định khi cần. 5/ Thích ứng với điều kiện kinh tế, kỹ thuật mỗi vùng.

pdf 68 trang thiennv 10/11/2022 2200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch - Chương 7: Công nghệ bảo quản nông sản thực phẩm - Bùi Hồng Quân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cong_nghe_sau_thu_hoach_chuong_7_cong_nghe_bao_qua.pdf