Bài giảng Sinh học phân tử - Chương: Nhập môn sinh học phân tử - Nguyễn Thị Ngọc Yến

Lược sử phát triển 
Gồm 3 giai đoạn:
 Giai đoạn tiền đề
 Giai đoạn sinh học phân tử ra đời
 Giai đoạn sinh học phân tử hiện đại 
Giai đoạn tiền đề 
1869, F.Miescher phát hiện ra 1 chất trong nhân tế
bào không phải protein
 Nuclein
 Acid nucleic 
pdf 30 trang thiennv 09/11/2022 1680
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học phân tử - Chương: Nhập môn sinh học phân tử - Nguyễn Thị Ngọc Yến", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_sinh_hoc_phan_tu_chuong_nhap_mon_sinh_hoc_phan_tu.pdf

Nội dung text: Bài giảng Sinh học phân tử - Chương: Nhập môn sinh học phân tử - Nguyễn Thị Ngọc Yến

 1. Giai đoạn tiền đề . 1952, thí nghiệm Hershey và Chase chứng minh ADN chứ không phải protein là chất mang TTDT Giai đoạn tiền đề
 2. Giai đoạn SHPT ra đời . 1953, Watson-Crick tìm ra mô hình cấu trúc ADN khám phá lớn nhất trong Sinh học của thê1 kỷ Giai đoạn SHPT ra đời
 3. Giai đoạn SHPT ra đời . 1961, M. Nirenberg và J. Matthei tìm ra bộ mã di truyền gồm 64 codon (bộ ba mã hoá) Giai đoạn SHPT ra đời
 4. Giai đoạn SHPT ra đời . 1961, F. Jacob và J. Monod tìm ra cơ chế điều hoà tổng hợp protein . 1962, Warner Arber tìm ra enzym cắt giới hạn . 1967, enzym ADN ligase được chiết xuất . 1970, HamiltonGiai đoạn Smith chiếtSHPT được ra enzym đời cắt giới hạn
 5. Giai đoạn SHPT hiện đại . Thập niên 70 TK XX, kỹ thuật di truyền tạo nên cuộc cách mạng trong di truyền và SHPT: xác định trình tự nucleotid trên gen gây đột biến định hướng cho các biến đổi tuỳ ý Giai đoạn SHPT hiện đại
 6. Giai đoạn SHPT hiện đại . 1973, A.C. Chang và Herbert Boyer, tạo ra plasmid tái tổ hợp, ứng dụng trên E. coli Thúc đẩy sự ra đời của công nghệ di truyền Giai đoạn SHPT hiện đại
 7. Giai đoạn SHPT hiện đại . 1985, R.K. Saiki và K. B. Mullis tìm ra kỹ thuật PCR ứng dụng trong chẩn đoán, biến đổi di truyền, xác định phả hệ, Giai đoạn SHPT hiện đại
 8. Giai đoạn SHPT hiện đại Ứng dụng SHPT trong giai đoạn hiện nay: . Nghiên cứu cơ bản về cấu trúc và chức năng của từng gen . Sản xuất protein hữu ích bằng phương pháp mới Giai đoạn SHPT hiện đại
 9. Giai đoạn SHPT hiện đại Ứng dụng SHPT trong giai đoạn hiện nay: . Tạo ra các sinh vật biến đổi gen (GMO) Giai đoạn SHPT hiện đại
 10. Giai đoạn SHPT hiện đại Ứng dụng SHPT trong giai đoạn hiện nay: . Tạo ra các sinh vật biến đổi gen (GMO) Giai đoạn SHPT hiện đại
 11. Giai đoạn SHPT hiện đại Ứng dụng SHPT trong giai đoạn hiện nay: . Việc hoàn thành bản đồ gen người giúp điều trị ung thư, phát triển phôi, biệt hoá tế bào Giai đoạn SHPT hiện đại
 12. Sinh học phân tử là gì? 1 bộ phận của Sinh học, khoa học về sự sống: . Đối tượng: sự sống cấp độ phân tử . Tập trung vào các khía cạnh về cấu trúc . Sao chép và biểu hiện của gen . TươngSinh tác và học chức phân năng sinh tử lýlà củagì? các sản phẩm của gen
 13. . Mối quan hệ giữa SHPT với các khoa học khác
 14. Giai đoạn SHPT hiện đại Central dogma: Thông tin di truyền một khi đã chuyển sang protein thì không thể lấy lại được Học thuyết trung tâm
 15. Luân chuyển thông tin trong SV . Sinh vật có 3 loại phân tử mang thông tin trình tự: ADN, ARN, protein, do đó có thể có các cách chuyển thông tin: . Giữa các phân tử ADN thông qua sự sao chép Luân. Từ ADN chuyểnđến ARN thôngthôngqua sựtinphiên trongmã SV . Từ acid nucleic đến protein nhờ sự dịch mã . Giữa ARN đến ARN trong quá trình sinh sản của các ARN virus hay quá trình xử lý cắt nối của ARN . Từ ARN đến ADN trong quá trình phiên mã ngược của retrovirus
 16. Các phương pháp SHPT . Tạo dòng biểu hiện: để nghiên cứu chức năng protein và quá trình biểu hiện gen, sự điều hòa hoạt động gen . PCR: cho phép khuếch đại một đoạn gen đặc hiệu đểCácthu phươngđược nhiều bảnphápsao nghiênphục vụ nghiên cứu cứu. Đưa các thay đổi, đột biến vào ADN để nghiên cứu . Điện di gel: Đây là một công cụ phân tích chính trong sinh học phân tử. . Lai vết Southern và Northern: phát hiện sự hiện diện của một trình tự acid nucleic đặc hiệu trong mẫu, là công cụ nghiên cứu sự biểu hiện gen.
 17. Điện di gel
 18. Các phương pháp SHPT . Lai vết Western và hóa miễn dịch: phân tích và phát hiện protein. Nhờ đó có thể nghiên cứu sự hiện diện của protein trong tế bào và liên hệ với sự biểu hiện của gen tương ứng . KỹCácthuật phươngarray: cho phépphápđặt nghiênrất nhiều mẫu cứudò acid nucleic vào các chấm nhỏ trên chíp. Dùng để nghiên cứu sự biểu hiện gen, phát hiện các biến động về trình tự acid nucleic trong tế bào cần nghiên cứu. Array cũng có thể được thiết kế sử dụng kháng thể để nghiên cứu sự biến động của protein (protein array)