Bài giảng Công nghệ di truyền - Chương 4: Thư viện DNA bộ gene (DNA genomic library) - Nguyễn Vũ Phong

DNA genomic library là gì?
• Tập hợp tất cả các đoạn DNA của bộ gene sinh
vật.
• Các đoạn DNA được tạo dòng trong các vector
• Sử dụng nhằm phân lập một đoạn DNA hoặc
xác định vị trí của đoạn DNA trên bộ gene 
pdf 36 trang thiennv 10/11/2022 3540
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ di truyền - Chương 4: Thư viện DNA bộ gene (DNA genomic library) - Nguyễn Vũ Phong", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_cong_nghe_di_truyen_chuong_4_thu_vien_dna_bo_gene.pdf

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ di truyền - Chương 4: Thư viện DNA bộ gene (DNA genomic library) - Nguyễn Vũ Phong

 1. Tổng hợp cDNA theo pp RNaseH
 2. Tổng hợp cDNA self priming
 3. Tổng hợp cDNA đuôi trùng hợp
 4. Tạo dòng cDNA = hệ thống dG:dC
 5. Tạo dòng cDNA bằng 1 linker
 6. Tạo dòng cDNA bằng 2 linker
 7. Tạo dòng cDNA bằng adapter HindIII
 8. Tạo dòng cDNA bằng primer-adapter
 9. Sàng lọc dòng DNA bằng lai nucleic acid – Mẫu dò tương đồng (100 %, đã biết trình tự) – Mẫu dò tương đồng từng phần (từ loài kế cận đã biết trình tự DNA quan tâm) – Mẫu dò tổng hợp nhân tạo (từ trình tự protein đã biết)
 10. Mẫu dò nhân tạo từ trình tự protein đã biết
 11. Sàng lọc dòng DNA bằng lai nucleic acid VD: Southern blotting
 12. Sàng lọc dòng DNA bằng lai nucleic acid VD: Southern blotting Phóng xạ tự ghi Digoxygenin dUTP
 13. Sàng lọc dòng DNA bằng lai nucleic acid Lai tại chỗ (In situ hybridization)
 14. Tạo probe a) Đánh dấu ở đuôi bằng đồng vị phóng xạ
 15. Tạo probe b) Dịch chuyển điểm đứt (Nick translation)
 16. Tạo probe c) Tổng hợp đoạn bổ sung
 17. Sàng lọc dòng DNA bằng thử miễn dịch (immunochemical screening)
 18. Sàng lọc dòng DNA bằng thử hoạt tính protein lipase chitinase Trioleoylglycerol chitin + thuốc nhuộm huỳnh quang
 19. Dòng DNA có đúng là dòng mong muốn? 1. Open reading frame. 2. Dự đoán trình tự và chức năng 3. Đánh giá chức năng của sản phẩm DNA 4. Xem xét sự biểu hiện của DNA ở các loại mô khác nhau 5. Đột biến và đánh giá chức năng