Đề cương Hóa sinh học thực nghiệm

CHƯƠNG 1. NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN BỊ CƠ BẢN TRONG CÁC NGHIÊN CỨU HÓA SINH HỌC

  1. Những nguyên tắc an toàn khi làm việc với các phòng thí nghiệm hóa sinh học.
  • Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của phòng thí nghiệm
  • Một số hóa chất có độc tính cao, có thể gây bỏng, gây mê, gây dị ứng hoặc có ảnh hưởng nghiêm trọng, lâu dài đến sức khỏe con người cần được bảo quản đúng nguyên tắc, sử dụng phương tiện bảo vệ thích hợp khi tiếp xúc.
  • Khi có sự cố làm đổ hóa chất rat ay, chân, quần áo hay ra phòng thí nghiệm thì phải dùng các biện pháp sơ cứu thích hợp để nhanh chóng hạn chế tác hại và ngay sau đó phải báo cho cán bộ hướng dẫn hoặc những người có chuyên môn hay nghiệp vụ để xử lý.
  • Các hóa chất phóng xạ có những quy định riêng và khi làm việc với các chất phóng xạ phải đọc kỹ các quy định về an toàn phóng xạ và phải được học qua lớp an toàn phóng xạ do những tổ chức có thẩm quyền huấn luyện.
  • Các loại tế bào mang thể tái tổ hợp và nhiều phế thải của thí nghiệm cần được xử lý và thải bỏ theo những phương thức phù hợp để tránh gây ra những tác hại đến con người và môi trường.
docx 8 trang thiennv 11/11/2022 5240
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương Hóa sinh học thực nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_cuong_hoa_sinh_hoc_thuc_nghiem.docx